Филми

Вечните тайни

Приятелите попадат в Йерихон, където бирникът Закхей взема парите на хората. Но идва Иисус и отива в дома на Закхей, и той раздава имането си на хората. Хрел се стреми да попречи на срещата им.