Предавания

Религията днес

Предаването "Религията днес" е с образователен характер. То ще запознава зрителите с историята и взаимодействието на най-разпространените религии в България. Предимство ще имат рубриките, посветени на историята и настоящето на православието, като традиционно вероизповедание в България. У нас православието се представлява от Българската православна църква и затова основно място в предаването ще имат разговорите с нейни представители. Наред с това ще присъстват и темите за другите религии и християнски деноминации, изповядвани в България – римо-католицизъм, протестантство, ислям, юдаизъм. В предаването ще гостуват хорови формации и състави, представящи шедьоври на православната музика. Ще бъдат разглеждани различни аспекти на християнската култура и изкуство. Ще се развива и рубриката "Под едно небе", представяща отделните религиозни вероизповедания в България. Тя ще се реализира от регионалните телевизионни центрове на БНТ в страната.

предстои 60:00

09.10.2023 / 04:40 п

предстои 60:00

07.10.2023 / 14:00

55:00

02.10.2023 / 04:45 п

60:00

30.09.2023 / 14:00

60:00

25.09.2023 / 04:40 п

60:00

23.09.2023 / 14:00

60:00

18.09.2023 / 04:40 п

60:00

16.09.2023 / 14:00

55:00

11.09.2023 / 04:45

60:00

09.09.2023 / 14:00

60:00

04.09.2023 / 02:25 п