Предавания

На фокус след новините

Утвърденият журналист Лора Крумова провежда разговори с основни политически лидери.