Предавания

На фокус след новините

Утвърденият журналист Лора Крумова провежда разговори с основни политически лидери.

20:00

10.09.2023 / 19:40