Сериали

Среднощен ездач

Най-мощната кола в света има изкуствен интелект, който може да пробие всякакви защити, може да се преобразува в друго возило и има боеспособно снаряжение.