Филми

Саби и мечове

ХII-ХIII век. В запустелия Влаев хан, разположен на кръстопътя между селата Велен и Лосина, се заселил обущар. Вместо пари, за обувките той искал саби и мечове. Хората го смятали за луд. Но и в двете села нямало обущар, така че селяните съвсем обосели. Първите, които отишли в хана за обувки, предложили на обущаря жълтици и крава, но той отказал да ги приеме. Примирени със странностите му, хората и от двете села започнали да се стичат, носейки оръдия, събирани от поколения. Обущарят работил неуморно цяла есен и зима, и през пролетта довършил всички поръчки. Неочаквано при него дошли селяните от Велен. Уплашени, те му съобщили, че съседите от Лосина са им обявили война заради един откраднат кон. Молели обущаря да им върне оръжията, за да могат да се защитят. В този момент дошли и селяните от Лосина със същата молба. Изправени едни срещу други, въоръжени само с една ръждясала сабя и един счупен меч, селяните избухнали в смях и страхът им едни от други изчезнал. Мирът бил възстановен и обущарят ги повел към близката поляна, където пасял изгубеният кон. Мисията на обущаря била изпълнена. След като изпратил събраното оръжие в ковачницата, за да бъде превърнато в мотики и в рала, той взел торбичката си и поел към следващия хан на кръстопът...., защото: "Щастието е там, където приятелят е мирът. Направи добро и ще те води сърцето.."

35:00

11.11.2023 / 07:25 тв филм 1980 г., режисьор Генчо Генчев, в ролите: Антон Горчев, Тодор Пройков