Филми

Дом за нашите деца

Строежът на новата къща продължава. Инженер Алданов упорито не иска да повярва във връзката на Ана с архитект Цолов. Когато самата тя му признава истината, вбесеният баща се опитва да й забрани да се разведе. Ана му казва, че вече е твърде късно за връщане назад. Преодолял съпротивата на дъщеря си и отказал се от цялото си имущество, Ванчелов се пренася в къщата на Вероника. Инженер Куманов иска от Алданов да помоли дъщеря си да не пуска Паскалев от болницата, за да не може той да участва в комисията, която разследва "изобретението" му. След отказа на Алданов, той се обръща със същата молба към Цолов, като му обещава подкрепа за назначение в София. Когато Цолов поставя въпроса пред Ана, тя окончателно се разочарова от него. Експертната комисия пристига в завода. Инженер Йорданов отива да вземе Паскалев от болницата. Партийният секретар излиза без разрешение и Ана тръгва след него с линейката. На заседанието на комисията Паскалев разобличава Куманов. Под негово влияние и Алданов признава истината. Ана прибира Паскалев с линейката обратно в болницата. Вечерта тя събира всички от семейството в родната им къща, за да помогнат на баща си в трудния момент. Завеждащият на редакцията на Мария отново спира очерка й. Тя сама го носи на главния редактор, въпреки заплахата му, че ще загуби работата си и историята на баща й ще бъде публикувана във вестника. Междувременно, съкрушеният Алданов е на вилата – сам.