Развлекателни

Господари на ефира

"Господари на ефира" да предлага уникална смесица от чувство за хумор, информативност, повдигане и разрешаване на значими обществено-социални проблеми, политическа сатира и самоирония. Неговата безпристрастност и умение с лекота да разкрива недъзите в нас и около нас го нарежда сред най-обичаните и коментирани предавания в българския ефир. До април 2012 г. е българската версия на италианското предаване "Striscia La Notizia".

предстои 25:00 22.02.2018 / 17:30 забавно предаване п предстои 30:00 21.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 21.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 20.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 20.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 19.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 19.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 16.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 16.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 15.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 15.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 14.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 14.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 13.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 13.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 12.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 12.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 09.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 09.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 08.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 08.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 07.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 07.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 06.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 06.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 05.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 05.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 02.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 02.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 01.02.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 01.02.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 31.01.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 31.01.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 30.01.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 30.01.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 29.01.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 29.01.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 26.01.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 26.01.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 25.01.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 25.01.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 24.01.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 24.01.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 23.01.2018 / 23:00 забавно предаване 25:00 23.01.2018 / 17:30 забавно предаване п 30:00 22.01.2018 / 23:00 забавно предаване