Документални

Нашествия

Всеки ден нараства броят на хората, които трябва да се хранят, и през следващите тридесет до четиридесет години ще трябва да удвоим производството на храна, за да поддържаме нарастването на населението.

предстои 60:00

28.06.2024 / 02:00 Водата покрива 71 от повърхността на Земята и е среда на живот. Всички форми на живот и заобикалящите ги екосистеми зависят от водата, без нея ние бихме престанали да съществуваме.

предстои 60:00

25.06.2024 / 15:00 Горите са от решаващо значение за нашето оцеляване на Земята. Те абсорбират въглероден диоксид от атмосферата и снабдяват всички живи форми с чист кислород.

50:00

24.06.2024 / 15:00 Градовете ни са атакувани, пренаселени и затрупани с вредители и инвазивни видове, които се стремят да унищожат домовете ни и да застрашат благополучието ни.

60:00

23.06.2024 / 15:00 Водата покрива 71 от повърхността на Земята и е среда на живот. Всички форми на живот и заобикалящите ги екосистеми зависят от водата, без нея ние бихме престанали да съществуваме.

60:00

22.06.2024 / 15:00 Всеки ден нараства броят на хората, които трябва да се хранят, и през следващите тридесет до четиридесет години ще трябва да удвоим производството на храна, за да поддържаме нарастването на населението.

50:00

20.06.2024 / 15:10 Водата покрива 71 от повърхността на Земята и е среда на живот. Всички форми на живот и заобикалящите ги екосистеми зависят от водата, без нея ние бихме престанали да съществуваме.

60:00

12.06.2024 / 03:00 Горите са от решаващо значение за нашето оцеляване на Земята. Те абсорбират въглероден диоксид от атмосферата и снабдяват всички живи форми с чист кислород.

60:00

11.06.2024 / 03:00 Градовете ни са атакувани, пренаселени и затрупани с вредители и инвазивни видове, които се стремят да унищожат домовете ни и да застрашат благополучието ни.

55:00

10.06.2024 / 03:05 Водата покрива 71 от повърхността на Земята и е среда на живот. Всички форми на живот и заобикалящите ги екосистеми зависят от водата, без нея ние бихме престанали да съществуваме.