Документални

Нашествия

Всеки ден нараства броят на хората, които трябва да се хранят, и през следващите тридесет до четиридесет години ще трябва да удвоим производството на храна, за да поддържаме нарастването на населението.

предстои 50:00

10.12.2023 / 02:00 Водата покрива 71 от повърхността на Земята и е среда на живот. Всички форми на живот и заобикалящите ги екосистеми зависят от водата, без нея ние бихме престанали да съществуваме.

предстои 50:00

03.12.2023 / 02:00 Всеки ден нараства броят на хората, които трябва да се хранят, и през следващите тридесет до четиридесет години ще трябва да удвоим производството на храна, за да поддържаме нарастването на населението.

60:00

16.11.2023 / 13:30 Горите са от решаващо значение за нашето оцеляване на Земята. Те абсорбират въглероден диоксид от атмосферата и снабдяват всички живи форми с чист кислород.

60:00

14.11.2023 / 15:00 Градовете ни са атакувани, пренаселени и затрупани с вредители и инвазивни видове, които се стремят да унищожат домовете ни и да застрашат благополучието ни.

60:00

10.11.2023 / 16:00 Водата покрива 71 от повърхността на Земята и е среда на живот. Всички форми на живот и заобикалящите ги екосистеми зависят от водата, без нея ние бихме престанали да съществуваме.

60:00

08.11.2023 / 20:00 Всеки ден нараства броят на хората, които трябва да се хранят, и през следващите тридесет до четиридесет години ще трябва да удвоим производството на храна, за да поддържаме нарастването на населението.