Филми

ПИЛЕ СЪС СЛИВИ

Насър Али Кан е сред най-известните цигулари в страната си. В един злощастен ден любимият му инструмент е счупен от неговата любов. Музикантът не успява да намери друга подходяща цигулка, която да замени любимия му инструмент и губи желанието си да живее. Насър се залежава и изпада в депресивни състояния, започва да си спомня детството си, да прескача мисловно в бъдещето... докато не взима най-тежкото решение в името на музиката и любовта...