Документални

Пророците на научната фантастика

Въображението от миналото днес е реалност; някогашното фантастично бъдеще сега е зад ъгъла. Научната фантастика е наука на фактите, странно пророкувани от група визионери, чийто луди мечти стават реалност. През 1920г. думата "робот" е въведена в роман на Карел Чапек, който посочва своя брат Йозеф за първописател на понятието "автомат" в негов разказ. За първи път Айзък Азимов го ползва в заглавие на книгата си "Аз, Роботът" /1950/ и колективното съзнание се завихря. Въображението на писателите вдъхновява изследователите в търсене на ново откритие и то се случва. Литература, филми и телевизия демонстрират как идеите стават част от ежедневието.

Няма намерени епизоди