Филми

Наемен убиец

20 години след като корпорациите взимат превес над правителството, тяхната жажда за власт и пари води до корпоративни войни, които прерастват в глобална битка, погубваща обществото. Издигнати от пепелта, Съветът на деветте, отново се възражда, за да раздаде справедливост, да установи нов ред и закони, които да прекратят тези тъмни времена. За да отмъстят на корпорациите и тяхната деструктивна политика, Съветът издава заповед воините да са облечени в бяло, за да се различават ясно от враговете.