Документални

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

30:00 07.09.2019 / 01:45 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 06.09.2019 / 06:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 05.09.2019 / 23:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 05.09.2019 / 06:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 05.09.2019 / 00:00 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 04.09.2019 / 06:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 03.09.2019 / 23:30 Етно БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 03.09.2019 / 06:30 Етно БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 02.09.2019 / 06:30 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 31.08.2019 / 02:30 Етно БНТ 2 Русе избрано п 30:00 30.08.2019 / 06:30 Етно БНТ 2 Русе избрано 30:00 29.08.2019 / 23:30 Етно БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 29.08.2019 / 06:30 Етно БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 29.08.2019 / 00:00 Етно БНТ 2 Варна избрано п 30:00 28.08.2019 / 06:30 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 27.08.2019 / 23:30 Етно БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 27.08.2019 / 06:30 Етно БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 27.08.2019 / 03:55 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 26.08.2019 / 06:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 24.08.2019 / 02:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 23.08.2019 / 06:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 22.08.2019 / 23:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 22.08.2019 / 06:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 22.08.2019 / 00:00 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 21.08.2019 / 06:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 20.08.2019 / 23:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 20.08.2019 / 06:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 19.08.2019 / 06:30 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 17.08.2019 / 02:30 БНТ 2 Благоевград избрано п