Документални

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00

28.07.2024 / 03:00 БНТ Варна избрано п

предстои 30:00

26.07.2024 / 15:00 БНТ Варна избрано

30:00

21.07.2024 / 03:00 Избрано

30:00

19.07.2024 / 15:00 БНТ Благоевград избрано

30:00

14.07.2024 / 03:00 БНТ Пловдив избрано п

30:00

13.07.2024 / 03:30 БНТ Пловдив избрано п

30:00

12.07.2024 / 15:00 БНТ Пловдив избрано

30:00

07.07.2024 / 03:00 БНТ Русе избрано п

30:00

05.07.2024 / 15:00 БНТ Русе избрано

30:00

30.06.2024 / 03:00 БНТ Варна избрано п

30:00

28.06.2024 / 15:00 БНТ Варна избрано