Документални

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00 23.07.2018 / 15:35 БНТ 2 Благоевград избрано предстои 30:00 22.07.2018 / 19:30 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 21.07.2018 / 07:30 Етно БНТ 2 Русе избрано п 30:00 21.07.2018 / 03:45 БНТ 2 Русе избрано 30:00 20.07.2018 / 15:35 БНТ 2 Русе избрано 30:00 20.07.2018 / 04:15 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 19.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 19.07.2018 / 04:15 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 18.07.2018 / 15:35 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 18.07.2018 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 17.07.2018 / 23:30 Етно БНТ 2 Русе избрано п 30:00 17.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 17.07.2018 / 09:40 Етно БНТ 2 Русе избрано п 30:00 17.07.2018 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 16.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 15.07.2018 / 19:30 Етно БНТ 2 Русе избрано 30:00 14.07.2018 / 07:30 Етно БНТ 2 Варна п 30:00 14.07.2018 / 03:45 БНТ 2 Русе избрано 30:00 13.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 13.07.2018 / 04:20 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 12.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 12.07.2018 / 04:20 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 11.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 11.07.2018 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 10.07.2018 / 23:20 Етно БНТ 2 Варна п 30:00 10.07.2018 / 15:25 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 10.07.2018 / 09:40 Етно БНТ 2 Варна п 30:00 10.07.2018 / 03:50 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 09.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 08.07.2018 / 19:30 Етно БНТ 2 Варна 30:00 07.07.2018 / 07:30 Етно БНТ 2 Благоевград п 30:00 07.07.2018 / 04:05 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 06.07.2018 / 15:05 БНТ 2 Русе избрано 30:00 06.07.2018 / 04:00 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 05.07.2018 / 15:45 БНТ 2 Варна избрано 30:00 05.07.2018 / 04:15 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 04.07.2018 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 04.07.2018 / 04:00 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 03.07.2018 / 23:10 Етно БНТ 2 Благоевград 30:00 03.07.2018 / 15:55 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 03.07.2018 / 09:40 Етно БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 03.07.2018 / 03:45 Етно избрано п 30:00 02.07.2018 / 15:35 Етно БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 01.07.2018 / 19:30 Етно БНТ 2 Благоевград 30:00 30.06.2018 / 07:30 Етно БНТ 2 Русе п 30:00 30.06.2018 / 01:30 Етно БНТ 2 Русе п 30:00 28.06.2018 / 03:35 избрано п 30:00 27.06.2018 / 17:00 избрано 30:00 26.06.2018 / 23:35 Етно БНТ 2 Русе п 30:00 26.06.2018 / 03:30 избрано п 30:00 25.06.2018 / 17:00 избрано 30:00 24.06.2018 / 19:30 Етно БНТ 2 Русе 30:00 23.06.2018 / 07:30 БНТ 2 Пловдив п 30:00 23.06.2018 / 01:35 БНТ 2 Пловдив п