Документални

Наричаха ги Русенската школа

Документален филм на телевизия Агро.