Филми

Щрих и стих

Шест авторски визуални интерпретации на шест съвременни български стихотворения, всяка разказана по различен начин.