Детски

Бърколино

"Бърколино" се нарича новото детско забавно-познавателно предаване, което ще е съвместен проект на БНТ и МОМН. Заглавието отпраща аудиторията към "бъркотия", "пакост", "беля" – неща, много типични за детската възраст. В предаването ще има много нови авторски песни, игрови и лесно запеваеми от децата. Темите на предаването ще са свързани с образователните потребности на децата от 3 до 6 години и ще са съобразени с програмата на МОМН за обучение в детските градини.

предстои 15:00 28.05.2019 / 16:35 детски куклен тв сериал предстои 15:00 27.05.2019 / 16:20 детски куклен тв сериал 15:00 23.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 22.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 21.05.2019 / 16:25 детски куклен тв сериал 15:00 20.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 20:00 17.05.2019 / 16:25 детски куклен тв сериал 20:00 16.05.2019 / 16:25 детски куклен тв сериал 15:00 15.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 14.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 13.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 10.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 20:00 09.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 08.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 07.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 20:00 06.05.2019 / 16:25 детски куклен тв сериал 20:00 03.05.2019 / 16:25 детски куклен тв сериал 15:00 02.05.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 20:00 01.05.2019 / 16:25 детски куклен тв сериал 15:00 30.04.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 20:00 29.04.2019 / 16:25 детски куклен тв сериал 15:00 26.04.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 15:00 25.04.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал 20:00 24.04.2019 / 16:30 детски куклен тв сериал