Документални

Пречистването

филм за обредите преди Великден.