Музика

Рилският пустинник музикална поема по текст на Тихомир Павлов и музика на отец Кирил Попов

посветена на 70 години от Възстановяването на Българската патриаршия

Няма намерени епизоди