Предавания

До вр. Ботев и Рай през Тарзановата пътека - с Пламен Петков

1 - Планински маршрути

14:00

14.07.2024 / 21:40 2 част - Планински маршрути

15:00

14.07.2024 / 21:25 1 част - Планински маршрути

15:00

14.07.2024 / 07:40 2 част - Планински маршрути

15:00

14.07.2024 / 07:25 1 част - Планински маршрути

20:00

12.07.2024 / 08:15 2 част - Планински маршрути

15:00

12.07.2024 / 08:00 1 част - Планински маршрути

20:00

11.07.2024 / 14:10 2 част - Планински маршрути

15:00

11.07.2024 / 13:55 1 част - Планински маршрути

13:00

10.07.2024 / 20:27 2 част - Планински маршрути

17:00

10.07.2024 / 20:10 1 част - Планински маршрути

15:00

08.07.2024 / 23:50 2 част - Планински маршрути

23:00

08.07.2024 / 23:27 1 част - Планински маршрути