Новини

Избори 2024

Обществената телевизия – както винаги – ще осигури равнопоставеност и еднакви условия за изява на всички регистрирани кандидати за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители – според изискванията за двата вида избори, като прилага редакционна независимост и отговорност при спазване на принципите и правилата, определени в решенията на ЦИК, спазване на действащото законодателство и добрата журналистическа практика, установена в Етичния кодекс на българските медии. Водещите политически журналисти от дирекция "Новини и актуални предавания" на БНТ ще продължат да задават важните въпроси и да търсят важните отговори, да поставят в ефира значимите проблеми в дневния ред на обществото и да представят предизборната кампания на зрителите пълномащабно, безпристрастно и на достъпен език.

Няма намерени епизоди