Филми

Въздушният човек

Крайморски град в първите години след 9.ІХ.1944 г. Животът е съсредоточен около кръчмата "Малкият Париж". Неочаквано се появява летецът Илия Думанов с неговия аероплан и всички насочват вниманието си към него, пленени от желанието да полетят в небето. Но епохата рязко променя хода на събитията. Летецът е оклеветен от Величко Красивия, който не може да понесе, че вече не е център на вниманието. Аеропланът е запечатан. Дошло е друго време, за което посетителите на "Малкия Париж" съвсем не са подготвени.

Няма намерени епизоди