Развлекателни

Обикновен човек срещу експерт

. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава с гросмайстор по шах, с шампион по риболов или професионален играч на блекджек и да ги победи в собствената им играи AL .

48:00 15.01.2020 / 03:00 еп. 6. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава срещу гросмайстор, риболовен шампион или професионален блекджек играч и да го победи в собствената му играи AL . 48:00 14.01.2020 / 15:26 еп. 6. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава срещу гросмайстор, риболовен шампион или професионален блекджек играч и да го победи в собствената му играи AL . 48:00 14.01.2020 / 14:38 еп. 5. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава срещу гросмайстор, риболовен шампион или професионален блекджек играч и да го победи в собствената му играи AL . 48:00 13.01.2020 / 15:26 еп. 4. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава с гросмайстор по шах, с шампион по риболов или професионален играч на блекджек и да ги победи в собствената им играи AL . 48:00 13.01.2020 / 14:38 еп. 3. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава с гросмайстор по шах, с шампион по риболов или професионален играч на блекджек и да ги победи в собствената им играи AL . 48:00 10.01.2020 / 15:26 еп. 2. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава с гросмайстор по шах, с шампион по риболов или професионален играч на блекджек и да ги победи в собствената им играи AL . 48:00 10.01.2020 / 14:38 еп. 1. Може ли обикновен човек с нормални умения да се състезава с гросмайстор по шах, с шампион по риболов или професионален играч на блекджек и да ги победи в собствената им играи AL .