Предавания

Малки истории

Социален слот на БНТ1, стартирал в ефира на Националната телевизия на 6 декември 2011 година. Социалният слот е опит БНТ да подчини цяла линия в програмата си на социалната тема. Съдържателната рамка е много широка, такива са и групите от хора в неравностойно положение – хора с увреждания, деца в риск, самотни родители, хора, страдащи от зависимости и др. Ще разглеждаме и теми, свързани с живота на хората с различен етнос у нас. В предаването ще присъстват всички значими социални теми и проблеми, както и въпросите, свързани с държавната политика в тази сфера и работата на гражданския сектор. Значими социални каузи, инициативи, поощряване на подкрепящата и дарителска среда у нас, социално отговорния бизнес.

предстои 15:00 25.05.2018 / 19:30 п предстои 15:00 25.05.2018 / 11:45 п 10:00 24.05.2018 / 05:50 п 20:00 23.05.2018 / 11:40 п 10:00 23.05.2018 / 05:50 п 60:00 23.05.2018 / 02:10 п 15:00 22.05.2018 / 19:30 п 20:00 22.05.2018 / 11:40 60:00 21.05.2018 / 12:30 п 30:00 21.05.2018 / 05:00 п 60:00 19.05.2018 / 11:00 15:00 19.05.2018 / 05:45 п 15:00 18.05.2018 / 19:30 п 15:00 18.05.2018 / 11:45 п 10:00 18.05.2018 / 05:50 п 15:00 17.05.2018 / 19:30 п 20:00 17.05.2018 / 11:40 15:00 17.05.2018 / 05:45 п 15:00 16.05.2018 / 19:30 п 20:00 16.05.2018 / 11:40 п 10:00 16.05.2018 / 05:50 п 60:00 16.05.2018 / 02:35 п 15:00 15.05.2018 / 19:30 п 20:00 15.05.2018 / 11:40 1:05:00 14.05.2018 / 12:30 п 60:00 14.05.2018 / 04:30 п 60:00 12.05.2018 / 11:00 15:00 12.05.2018 / 05:45 п 15:00 11.05.2018 / 11:45 10:00 11.05.2018 / 05:50 п 15:00 10.05.2018 / 19:30 п 20:00 10.05.2018 / 11:40 15:00 10.05.2018 / 05:45 п 10:00 09.05.2018 / 19:35 п 20:00 09.05.2018 / 11:40 п 60:00 09.05.2018 / 02:10 п 60:00 07.05.2018 / 12:30 п 60:00 07.05.2018 / 04:30 п 15:00 05.05.2018 / 05:45 п 10:00 04.05.2018 / 19:30 п 15:00 04.05.2018 / 11:45 п 15:00 04.05.2018 / 05:45 п 10:00 03.05.2018 / 19:30 п 20:00 03.05.2018 / 11:40 20:00 02.05.2018 / 11:40 10:00 02.05.2018 / 05:50 60:00 02.05.2018 / 02:15 п 60:00 30.04.2018 / 12:30 п 60:00 30.04.2018 / 04:35 п 60:00 28.04.2018 / 11:00 15:00 28.04.2018 / 05:45 п 15:00 27.04.2018 / 11:45 п 15:00 27.04.2018 / 05:45 п 10:00 26.04.2018 / 19:30 п 20:00 26.04.2018 / 11:40 15:00 26.04.2018 / 05:45 п 20:00 25.04.2018 / 11:40 п 15:00 25.04.2018 / 05:45 п 60:00 25.04.2018 / 02:40 п