Предавания

Малки истории

Социален слот на БНТ1, стартирал в ефира на Националната телевизия на 6 декември 2011 година. Социалният слот е опит БНТ да подчини цяла линия в програмата си на социалната тема. Съдържателната рамка е много широка, такива са и групите от хора в неравностойно положение – хора с увреждания, деца в риск, самотни родители, хора, страдащи от зависимости и др. Ще разглеждаме и теми, свързани с живота на хората с различен етнос у нас. В предаването ще присъстват всички значими социални теми и проблеми, както и въпросите, свързани с държавната политика в тази сфера и работата на гражданския сектор. Значими социални каузи, инициативи, поощряване на подкрепящата и дарителска среда у нас, социално отговорния бизнес.

предстои 10:00 17.07.2018 / 19:35 п предстои 60:00 16.07.2018 / 12:30 избрано п 60:00 14.07.2018 / 11:00 п 15:00 14.07.2018 / 05:45 п 15:00 13.07.2018 / 19:30 п 10:00 13.07.2018 / 05:50 п 15:00 12.07.2018 / 19:30 п 10:00 11.07.2018 / 05:50 п 60:00 11.07.2018 / 01:35 п 10:00 10.07.2018 / 19:35 п 60:00 09.07.2018 / 12:30 избрано п 60:00 07.07.2018 / 11:00 избрано п 10:00 07.07.2018 / 05:50 п 15:00 06.07.2018 / 11:45 п 15:00 06.07.2018 / 05:45 п 15:00 05.07.2018 / 19:30 п 15:00 05.07.2018 / 11:45 п 15:00 05.07.2018 / 05:45 п 15:00 04.07.2018 / 19:45 п 15:00 04.07.2018 / 11:45 п 10:00 04.07.2018 / 05:50 п 50:00 04.07.2018 / 01:45 п 15:00 03.07.2018 / 19:30 п 10:00 03.07.2018 / 11:50 п 50:00 02.07.2018 / 12:30 п 50:00 30.06.2018 / 11:00 п 15:00 30.06.2018 / 05:45 п 15:00 29.06.2018 / 11:45 15:00 29.06.2018 / 05:45 п 15:00 28.06.2018 / 19:30 п 20:00 28.06.2018 / 11:40 п 15:00 28.06.2018 / 05:45 п 10:00 27.06.2018 / 19:50 п 20:00 27.06.2018 / 11:40 п 10:00 27.06.2018 / 05:50 п 60:00 27.06.2018 / 02:35 п 15:00 26.06.2018 / 19:30 п 20:00 26.06.2018 / 11:40 п 60:00 25.06.2018 / 12:30 п 60:00 23.06.2018 / 11:00 п 15:00 23.06.2018 / 05:45 п 15:00 22.06.2018 / 19:30 п 15:00 22.06.2018 / 11:45 15:00 22.06.2018 / 05:45 п 15:00 21.06.2018 / 19:30 20:00 21.06.2018 / 11:40 10:00 21.06.2018 / 05:50 20:00 20.06.2018 / 11:40 п 15:00 20.06.2018 / 05:45 п 60:00 20.06.2018 / 02:00 п 15:00 19.06.2018 / 19:30 п 60:00 18.06.2018 / 12:30 п 60:00 18.06.2018 / 04:30 п 60:00 16.06.2018 / 11:00 п