Развлекателни

Сватбена суматоха

Оливър и Джейд ще се женят, но когато се намесват техните родители, нещата рязко се усложняват...