Филми

Османският лейтенант

В навечерието на Първата световна война идеалистично настроената американска мед. сестра Лили пътува с медицински материали до отдалечена мисионерска болница в Османската империя. По време на пътуването тя започва да се влюбва в придружаващия я Исмаил, сприхав лейтенант от османската имперска армия. Светът потъва във война, а Лили се оказва разкъсана между мисията и любовта си към Исмаил.

Няма намерени епизоди