предстои 30:00 23.10.2021 / 20:00 еп. 104, сез. 1. Опасна сила и Капитан Мен минават под прикритие като злодеи в Тъмничния побой, за да хванат престъпник. Ако ги разкрият, те ще трябва да се бият с най-свирепите главорези в Суелвю. предстои 25:00 23.10.2021 / 16:10 еп. 111, сез. 1 25:00 22.10.2021 / 18:45 еп. 110, сез. 1 25:00 22.10.2021 / 14:45 еп. 109, сез. 1 25:00 21.10.2021 / 18:45 еп. 109, сез. 1 25:00 21.10.2021 / 14:45 еп. 108, сез. 1 25:00 20.10.2021 / 18:45 еп. 108, сез. 1 25:00 20.10.2021 / 14:45 еп. 105, сез. 1. След като Опасна сила и Капитан Мен са призовани в Париж, за да пазят националното съкровище на Франция, Боус е оставен съвсем сам и се опитва да спре Малчо да не проникне в Гнездото. 25:00 19.10.2021 / 18:45 еп. 105, сез. 1. След като Опасна сила и Капитан Мен са призовани в Париж, за да пазят националното съкровище на Франция, Боус е оставен съвсем сам и се опитва да спре Малчо да не проникне в Гнездото. 25:00 19.10.2021 / 14:45 еп. 104, сез. 1. Опасна сила и Капитан Мен минават под прикритие като злодеи в Тъмничния побой, за да хванат престъпник. Ако ги разкрият, те ще трябва да се бият с най-свирепите главорези в Суелвю. 25:00 18.10.2021 / 18:45 еп. 104, сез. 1. Опасна сила и Капитан Мен минават под прикритие като злодеи в Тъмничния побой, за да хванат престъпник. Ако ги разкрият, те ще трябва да се бият с най-свирепите главорези в Суелвю. 25:00 18.10.2021 / 14:45 еп. 102, сез. 1. В училището идват двама нови ученика и заради тях Опасната сила не може да ходи на мисии. Отборът и Капитан мен решават да обединят силите си и да изгонят новодошлите. 30:00 17.10.2021 / 20:00 еп. 102, сез. 1. В училището идват двама нови ученика и заради тях Опасната сила не може да ходи на мисии. Отборът и Капитан мен решават да обединят силите си и да изгонят новодошлите. 25:00 17.10.2021 / 16:10 еп. 110, сез. 1 30:00 16.10.2021 / 20:00 еп. 120, сез. 1 25:00 16.10.2021 / 16:10 еп. 105, сез. 1. След като Опасна сила и Капитан Мен са призовани в Париж, за да пазят националното съкровище на Франция, Боус е оставен съвсем сам и се опитва да спре Малчо да не проникне в Гнездото. 25:00 15.10.2021 / 18:45 еп. 102, сез. 1. В училището идват двама нови ученика и заради тях Опасната сила не може да ходи на мисии. Отборът и Капитан мен решават да обединят силите си и да изгонят новодошлите. 25:00 15.10.2021 / 14:45 еп. 120, сез. 1 25:00 14.10.2021 / 18:45 еп. 120, сез. 1 25:00 14.10.2021 / 14:45 еп. 119, сез. 1 25:00 13.10.2021 / 18:45 еп. 119, сез. 1 25:00 13.10.2021 / 14:45 еп. 118, сез. 1. Докато Мика се старае да спечели Служител на месеца в Гнездото, тя създава чудовище, заплашващо да съсипе Телетона, воден от децата от Опасна сила. 25:00 12.10.2021 / 18:45 еп. 118, сез. 1. Докато Мика се старае да спечели Служител на месеца в Гнездото, тя създава чудовище, заплашващо да съсипе Телетона, воден от децата от Опасна сила. 25:00 12.10.2021 / 14:45 еп. 117, сез. 1. Капитан Мен кара близнаците супергерои Мика и Майлс да се съревновават кой ще хване повече бандити като използват собствени способи за борба с престъпността. 25:00 11.10.2021 / 18:45 еп. 117, сез. 1. Капитан Мен кара близнаците супергерои Мика и Майлс да се съревновават кой ще хване повече бандити като използват собствени способи за борба с престъпността. 25:00 11.10.2021 / 14:45 еп. 115, сез. 1. Без да знаят, Капитан Мен подлага децата от Опасна сила на поредица от тестове, за да види дали може да им има доверие. Но когато проверката излиза извън контрол, ролите за това на кого може да се вярва се разменят. 30:00 10.10.2021 / 20:00 еп. 119, сез. 1 25:00 10.10.2021 / 16:10 еп. 104, сез. 1. Опасна сила и Капитан Мен минават под прикритие като злодеи в Тъмничния побой, за да хванат престъпник. Ако ги разкрият, те ще трябва да се бият с най-свирепите главорези в Суелвю. 30:00 09.10.2021 / 20:00 еп. 118, сез. 1. Докато Мика се старае да спечели Служител на месеца в Гнездото, тя създава чудовище, заплашващо да съсипе Телетона, воден от децата от Опасна сила. 25:00 09.10.2021 / 16:10 еп. 102, сез. 1. В училището идват двама нови ученика и заради тях Опасната сила не може да ходи на мисии. Отборът и Капитан мен решават да обединят силите си и да изгонят новодошлите. 25:00 08.10.2021 / 18:45 еп. 115, сез. 1. Без да знаят, Капитан Мен подлага децата от Опасна сила на поредица от тестове, за да види дали може да им има доверие. Но когато проверката излиза извън контрол, ролите за това на кого може да се вярва се разменят. 25:00 08.10.2021 / 14:45 еп. 114, сез. 1. Опасна сила и капитан Мен правят клипчета с поздрави от знаменитости в Хауди за печалба. Но когато това се превръща в състезание за популярност, те без да искат изпращат клипче, което разкрива истинските им самоличности. 25:00 07.10.2021 / 18:45 еп. 114, сез. 1. Опасна сила и капитан Мен правят клипчета с поздрави от знаменитости в Хауди за печалба. Но когато това се превръща в състезание за популярност, те без да искат изпращат клипче, което разкрива истинските им самоличности. 25:00 07.10.2021 / 14:45 еп. 111, сез. 1 25:00 06.10.2021 / 18:45 еп. 111, сез. 1 25:00 06.10.2021 / 14:45 еп. 110, сез. 1 25:00 05.10.2021 / 18:45 еп. 110, сез. 1 25:00 05.10.2021 / 14:45 еп. 109, сез. 1 25:00 04.10.2021 / 18:45 еп. 109, сез. 1 25:00 04.10.2021 / 14:45 еп. 108, сез. 1 30:00 03.10.2021 / 20:00 еп. 117, сез. 1. Капитан Мен кара близнаците супергерои Мика и Майлс да се съревновават кой ще хване повече бандити като използват собствени способи за борба с престъпността. 25:00 03.10.2021 / 16:10 еп. 120, сез. 1 30:00 02.10.2021 / 20:00 еп. 115, сез. 1. Без да знаят, Капитан Мен подлага децата от Опасна сила на поредица от тестове, за да види дали може да им има доверие. Но когато проверката излиза извън контрол, ролите за това на кого може да се вярва се разменят. 25:00 02.10.2021 / 16:10 еп. 119, сез. 1 25:00 01.10.2021 / 18:45 еп. 108, сез. 1 25:00 01.10.2021 / 14:45 еп. 105, сез. 1. След като Опасна сила и Капитан Мен са призовани в Париж, за да пазят националното съкровище на Франция, Боус е оставен съвсем сам и се опитва да спре Малчо да не проникне в Гнездото. 25:00 30.09.2021 / 21:00 еп. 120, сез. 1 25:00 30.09.2021 / 18:45 еп. 105, сез. 1. След като Опасна сила и Капитан Мен са призовани в Париж, за да пазят националното съкровище на Франция, Боус е оставен съвсем сам и се опитва да спре Малчо да не проникне в Гнездото. 25:00 30.09.2021 / 14:45 еп. 104, сез. 1. Опасна сила и Капитан Мен минават под прикритие като злодеи в Тъмничния побой, за да хванат престъпник. Ако ги разкрият, те ще трябва да се бият с най-свирепите главорези в Суелвю. 25:00 29.09.2021 / 21:00 еп. 119, сез. 1 25:00 29.09.2021 / 18:45 еп. 104, сез. 1. Опасна сила и Капитан Мен минават под прикритие като злодеи в Тъмничния побой, за да хванат престъпник. Ако ги разкрият, те ще трябва да се бият с най-свирепите главорези в Суелвю. 25:00 29.09.2021 / 14:45 еп. 102, сез. 1. В училището идват двама нови ученика и заради тях Опасната сила не може да ходи на мисии. Отборът и Капитан мен решават да обединят силите си и да изгонят новодошлите. 25:00 28.09.2021 / 21:00 еп. 118, сез. 1. Докато Мика се старае да спечели Служител на месеца в Гнездото, тя създава чудовище, заплашващо да съсипе Телетона, воден от децата от Опасна сила. 25:00 28.09.2021 / 18:45 еп. 102, сез. 1. В училището идват двама нови ученика и заради тях Опасната сила не може да ходи на мисии. Отборът и Капитан мен решават да обединят силите си и да изгонят новодошлите. 25:00 28.09.2021 / 14:45 еп. 120, сез. 1 25:00 27.09.2021 / 21:00 еп. 117, сез. 1. Капитан Мен кара близнаците супергерои Мика и Майлс да се съревновават кой ще хване повече бандити като използват собствени способи за борба с престъпността. 25:00 27.09.2021 / 18:45 еп. 120, сез. 1 25:00 27.09.2021 / 14:45 еп. 119, сез. 1 30:00 26.09.2021 / 20:00 еп. 114, сез. 1. Опасна сила и капитан Мен правят клипчета с поздрави от знаменитости в Хауди за печалба. Но когато това се превръща в състезание за популярност, те без да искат изпращат клипче, което разкрива истинските им самоличности. 25:00 26.09.2021 / 16:10 еп. 118, сез. 1. Докато Мика се старае да спечели Служител на месеца в Гнездото, тя създава чудовище, заплашващо да съсипе Телетона, воден от децата от Опасна сила. 30:00 25.09.2021 / 20:00 еп. 120, сез. 1 25:00 25.09.2021 / 16:10 еп. 117, сез. 1. Капитан Мен кара близнаците супергерои Мика и Майлс да се съревновават кой ще хване повече бандити като използват собствени способи за борба с престъпността. 25:00 24.09.2021 / 21:00 еп. 115, сез. 1. Без да знаят, Капитан Мен подлага децата от Опасна сила на поредица от тестове, за да види дали може да им има доверие. Но когато проверката излиза извън контрол, ролите за това на кого може да се вярва се разменят. 25:00 24.09.2021 / 18:45 еп. 119, сез. 1 25:00 24.09.2021 / 14:45 еп. 118, сез. 1. Докато Мика се старае да спечели Служител на месеца в Гнездото, тя създава чудовище, заплашващо да съсипе Телетона, воден от децата от Опасна сила. 25:00 23.09.2021 / 21:00 еп. 114, сез. 1. Опасна сила и капитан Мен правят клипчета с поздрави от знаменитости в Хауди за печалба. Но когато това се превръща в състезание за популярност, те без да искат изпращат клипче, което разкрива истинските им самоличности. 25:00 23.09.2021 / 18:45 еп. 118, сез. 1. Докато Мика се старае да спечели Служител на месеца в Гнездото, тя създава чудовище, заплашващо да съсипе Телетона, воден от децата от Опасна сила. 25:00 23.09.2021 / 14:45 еп. 117, сез. 1. Капитан Мен кара близнаците супергерои Мика и Майлс да се съревновават кой ще хване повече бандити като използват собствени способи за борба с престъпността.