Предавания

Изчезнали

Преди да навърши четиринадесет

предстои 50:00 25.03.2019 / 06:10 Моментът на истината предстои 50:00 25.03.2019 / 05:20 Далеч от очите 55:00 24.03.2019 / 11:00 Отнесена от призрак 55:00 24.03.2019 / 10:05 На мисия 55:00 24.03.2019 / 09:10 В нощта 55:00 24.03.2019 / 08:15 Моментът на истината 50:00 24.03.2019 / 07:25 Далеч от очите 55:00 22.03.2019 / 16:30 Отнесена от призрак 55:00 22.03.2019 / 11:55 На мисия 50:00 22.03.2019 / 07:25 В нощта 55:00 21.03.2019 / 16:30 На мисия 55:00 21.03.2019 / 11:55 В нощта 50:00 21.03.2019 / 07:25 Моментът на истината 55:00 20.03.2019 / 16:30 В нощта 55:00 20.03.2019 / 11:55 Моментът на истината 50:00 20.03.2019 / 07:25 Далеч от очите 55:00 20.03.2019 / 01:40 специално издание 3 55:00 19.03.2019 / 16:30 Моментът на истината 55:00 19.03.2019 / 11:55 Далеч от очите 50:00 19.03.2019 / 07:25 Бягството 55:00 18.03.2019 / 16:30 Далеч от очите 55:00 18.03.2019 / 11:55 Бягството 50:00 18.03.2019 / 07:25 Толкова близо до дома 50:00 18.03.2019 / 06:10 Последна спирка 50:00 18.03.2019 / 05:20 Часът на изчезването 55:00 17.03.2019 / 11:00 Бягството 55:00 17.03.2019 / 10:05 Толкова близо до дома 55:00 17.03.2019 / 09:10 Посред бял ден 55:00 17.03.2019 / 08:15 Последна спирка 50:00 17.03.2019 / 07:25 Часът на изчезването 55:00 15.03.2019 / 16:30 Бягството 55:00 15.03.2019 / 11:55 Толкова близо до дома 50:00 15.03.2019 / 07:25 Посред бял ден 55:00 14.03.2019 / 16:30 Толкова близо до дома 55:00 14.03.2019 / 11:55 Посред бял ден 50:00 14.03.2019 / 07:25 Последна спирка 55:00 13.03.2019 / 16:30 Посред бял ден 55:00 13.03.2019 / 11:55 Последна спирка 50:00 13.03.2019 / 07:25 Часът на изчезването 55:00 13.03.2019 / 01:40 специално издание - Изчезнала в Мауи 55:00 12.03.2019 / 16:30 Последна спирка 55:00 12.03.2019 / 11:55 Часът на изчезването 50:00 12.03.2019 / 07:25 В мъглата 55:00 11.03.2019 / 16:30 Часът на изчезването