Филми

РОКО И НЕГОВИТЕ БРАТЯ

След смъртта на съпруга си госпожа Паронди, заедно със своите синове, напуска Южна Италия и се установява в Милано. Изкушенията на големия град, възможностите за работа и контакти, както и крехката възраст на момчетата, стават причина за конфликти между тях и дори довеждат до разпад на сплотеното семейство. Завистта, ревността, комплексите се развихрят и взаимоотношенията се опорочават. Любовта на Роко и Надя рухва, самата Надя е убита от обезумелия Симоне.