Предавания

Новото познание

"Новото познание" е ток шоу за мистика, наука и конспиративни теории. То представя различни гледни точки за произхода на човека, факти за исторически събития, посветени личности, свободна енергия, научни хипотези от древни времена. Тук обективността е понятие с нюанси, а детайлите предизвикват умовете и отключват съзнанието към неизказаното на глас. В търсене на хилядолетни знания за науката, мистиката и конспирации, гост лектори са едни от най-големите експерти у нас и в чужбина.

предстои 30:00

30.09.2023 / 07:00 п

30:00

23.09.2023 / 07:00 п

30:00

16.09.2023 / 07:00 п

30:00

09.09.2023 / 07:00

30:00

02.09.2023 / 07:00 п