Документални

Ботев

1876 година. След робски столетия българите са изправени пред съдбоносен избор – или свобода, или смърт! Шепа млади революционери се събират в Гюргево, на свободна румънска земя и съставят план за освобождението на поробена България. Христо Ботев, поет, вестникар и учител, захвърля перото и повежда двеста юнаци на помощ на своите въстанали братя.

Няма намерени епизоди


Подобни предавания