Филми

Хулигани

предстои 2:00:00

02.07.2024 / 02:10 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

предстои 1:25:00

28.06.2024 / 01:40 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

2:00:00

24.06.2024 / 01:35 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

2:00:00

19.06.2024 / 23:35 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

2:00:00

16.06.2024 / 22:00 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

2:00:00

13.06.2024 / 01:25 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

2:15:00

11.06.2024 / 05:00 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

2:00:00

09.06.2024 / 01:50 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.

2:00:00

06.06.2024 / 00:00 Великобритания, Франция, Италия, 2010, Срещаме се със уверения, ученолюбивия Джон Макгил, точно както той е на пътя да започне средното училище, където той напълно се очаква да продължи до тук, своята далече блестяща академичната кариера. Но има тъмни облаци на хоризонта. Приятелството му със представитела на средната класа Йулян, същовремено дава светлина върху бедния му произход и дисфункцията на дома му, където баща му е пиян, има насилие и всичко е неефективно, майка му има проблеми и репресирана, а по-големия му брат Бени е винаги в неприятности със закона. В училище, има една или два добри учители, но повечето са незаинтересовани и безполезно в лицето на брутална и териториално банда култура, която се е разпространява от местните жилищни комплекси в училищния двор. На Независимите членове. Необразованите престъпници. Лошите момчета с оръжия и отношението: евтините лекарства, глем рок, ровичкане на секса, насилието и другарството на улиците. Местните чудовища. Местните герои. Страховитата репутация Бени купува на Джон защита, а след това и начин. Уплашен, възмутен, пълен с ярост, Джон прави решението му. Джон отвежда до дивак живота на улиците с пълна сила. Но като гняв и безсилие му го върти повече и повече излиза от контрол, той е оставен изправена пред празната стена. Без бъдеще. С един изключителен шанс за изкуплението.