Филми

Селцето

1956 година. Сушичани празнуват народния обичай Заговезни – Прошка. В селото пристигат геодезисти, Танас съобщава на съселяните си, че предстои изселване, защото на мястото на Сушица ще се строи язовир. Сандо и Веселка – новата комсомолска секретарка, ще се женят. Те не искат подписването да стане както до сега е ставало в църква и затова Танас взема соломоновско решение – венчават ги и той, и попът едновременно. Предстои повторното откриване на паметника на загиналите партизани. Велин се връща в селото. Макар, че баща му е реабилитиран, той не може да прости на приятелите си, че са повярвали на клеветата. Пред дома си вижда некролога на Неда и след тържеството отново напуска селото. Софка скръбно посреща Соте и го известява, че е бременна. И той по соломоновски решава проблема – след като се оженят, когато им се роди детето, ще обявят, че е седмаче. Киро пощаджията казва на Мишо, че в селото пристига истински цирк. Дълбоко задрямалият цирков артист у Мишел се пробужда. Едва дочакал сутринта след поредното вечерно представление, той отпътува с артистите. Започва изселването, Танас обикаля съселяните си. Всички са изнесли покъщината си и чакат камионите да ги закарат на новото им местоживеене. И докато чакат, подхващат хоро на площада.