Филми

Пясъчният човек

Комедия, Швейцария, 2010. Режисьор: FABIAN KRUGER, IRENE BRUGGER, BEAT SCHLATTER, В ролите: PETER LUISI. Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него.

предстои 1:30:00

24.06.2024 / 12:30 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

предстои 1:30:00

22.06.2024 / 14:05 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

19.06.2024 / 08:05 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

18.06.2024 / 15:20 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

15.06.2024 / 17:45 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

13.06.2024 / 14:05 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

10.06.2024 / 16:00 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

07.06.2024 / 13:30 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

04.06.2024 / 09:00 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

03.06.2024 / 17:10 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка

1:30:00

01.06.2024 / 11:50 Швейцария, 2010, Една сутрин Бено открива пясък в леглото си. Първоначално се опитва да ги игнорира, скоро осъзнава, че се губи в него. Ежедневно пясъкът се увеличава и скоро времето му буквално започва да изтича. В крайна сметка той няма избор и трябва да помоли Сандра, която има кафе под неговия апартамент, за помощ. Въпреки, че Бено я мрази, започва да я сънува всяка вечер. Какво общо имат Сандра и пясъка