Спорт

Колокрос

Надпреварите в колокроса се състоят от обиколки на късо трасе (около 2.5-3.5 км), което включва кални пътеки, горски местности, трева, стръмни хълмове и най-различни други препятствия, които изискват от колоездачите пълна концентрация във всеки момент от състезанието.