Документални

Смислоносците

Документален филм за 60-годишнината на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".