Спорт

Авиошоу с Александър Богоявленски

Новата поредица за авиация, технологии и най-влиятелните личности от индустрията по телевизия Bulgaria ON AIR, в сътрудничество с Bloomberg. Бизнес за милиарди, който прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас – гражданин на света.

предстои 30:00

20.04.2024 / 15:30

30:00

13.04.2024 / 15:30

30:00

06.04.2024 / 15:30

30:00

30.03.2024 / 15:30

30:00

23.03.2024 / 15:30