Спорт

Авиошоу с Александър Богоявленски

Специализирана програма за авиация и авиоиндустрия. Водещ – Александър Богоявленски.