Спорт

Авиошоу с Александър Богоявленски

Новата поредица за авиация, технологии и най-влиятелните личности от индустрията по телевизия Bulgaria ON AIR, в сътрудничество с Bloomberg. Бизнес за милиарди, който прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас – гражданин на света.

предстои 30:00

30.09.2023 / 16:00

30:00

23.09.2023 / 16:00

30:00

16.09.2023 / 16:00

30:00

09.09.2023 / 16:00

30:00

02.09.2023 / 16:00