Документални

Новото познание

"Новото познание" е ток шоу за мистика, наука и конспиративни теории. То представя различни гледни точки за произхода на човека, факти за исторически събития, посветени личности, свободна енергия, научни хипотези от древни времена. Тук обективността е понятие с нюанси, а детайлите предизвикват умовете и отключват съзнанието към неизказаното на глас. В търсене на хилядолетни знания за науката, мистиката и конспирации, гост лектори са едни от най-големите експерти у нас и в чужбина.

предстои 30:00

15.12.2023 / 23:25

30:00

10.12.2023 / 02:15 п

30:00

08.12.2023 / 23:25

30:00

03.12.2023 / 02:00 п

30:00

01.12.2023 / 23:25

30:00

26.11.2023 / 02:15 п

30:00

24.11.2023 / 23:25

30:00

19.11.2023 / 02:25 п

30:00

17.11.2023 / 23:25

30:00

12.11.2023 / 02:00 п