Документални

Новото познание

"Новото познание" е ток шоу за мистика, наука и конспиративни теории. То представя различни гледни точки за произхода на човека, факти за исторически събития, посветени личности, свободна енергия, научни хипотези от древни времена. Тук обективността е понятие с нюанси, а детайлите предизвикват умовете и отключват съзнанието към неизказаното на глас. В търсене на хилядолетни знания за науката, мистиката и конспирации, гост лектори са едни от най-големите експерти у нас и в чужбина.

30:00

19.05.2024 / 02:15 п

30:00

17.05.2024 / 23:25

30:00

12.05.2024 / 02:15 п

30:00

10.05.2024 / 23:25

30:00

28.04.2024 / 02:15 п

30:00

26.04.2024 / 23:25

30:00

21.04.2024 / 02:15 п

30:00

19.04.2024 / 23:25