Филми

Мъже без работа

България през 70-те години на ХХ век. Бригада пътни строители спират работа в очакване на доставката на асфалт. Главният бригадир – бай Стимен, решава да оправи настилката на селския площад. Кметът на селото го предупреждава, че няма пари да му заплати труда. Докато бай Стимен работи, останалите работници бездействат, но постепенно един по един се присъединяват към него.

Няма намерени епизоди