Филми

Ново 10 2

Идеята на класацията за модерна българска музика ... на различни езици "НОВО 10 + 2" е да покаже на зрителите солидна доза нови и стойностни видео клипове на модерни български изпълнители, представени както на български, така и на други езици, предимно английски. "НОВО 10 + 2" е класация на нови клипове, подреждани чрез гласуване на сайта на БНТ.