Документални

В търсене на Султан

Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

предстои 45:00

25.05.2024 / 00:00 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

предстои 45:00

22.05.2024 / 17:40 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

45:00

14.05.2024 / 22:20 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

45:00

09.05.2024 / 05:45 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

45:00

05.05.2024 / 19:15 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

45:00

01.05.2024 / 22:20 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

43:00

24.04.2024 / 23:17 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.

50:00

22.04.2024 / 17:10 Въпреки усилията да се защитят тигрите в последните 4 десетилетия, те продължават да бъдат ловувани и натиквани в малки защитени гори. Тигрите играят съществена роля в поддържането на здравето на горската екосистема и нуждата да бъдат защитени тигрите и хабитатът им в Индия и по света е наложителна.