Предавания

История.bg

Националната медия ще отбележи по-важните за България исторически годишнини с репортажи и като даде трибуна на специалисти, които да изразят мнението си в дискусионни студиа. Публиката в студиото също ще има възможност да вземе участие в дебата по спорните теми и въпроси, свързани с историческите дати и подробностите около тях.Водещи на едночасовите дебати ще бъдат журналистите на БНТ – докторът на историческите науки и водещ на предаването "Вяра и общество" Горан Благоев и преподавателят, доктор по философия и водещ на "Денят започва в библиотеката" и "Неделя Х 3" Андрей Захариев.

предстои 60:00 23.04.2021 / 02:05 Окупация, спасение или присъединяване? Българското управление на Македония, Поморавието и Западна Тракия п предстои 55:00 22.04.2021 / 12:35 Окупация, спасение или присъединяване? Българското управление на Македония, Поморавието и Западна Тракия 60:00 17.04.2021 / 00:45 Мисъл и желязо, лира и тръба 200 години от рождението на Г.С. Раковски п 55:00 16.04.2021 / 02:05 Мисъл и желязо, лира и тръба 200 години от рождението на Г.С. Раковски п 55:00 15.04.2021 / 12:35 Мисъл и желязо, лира и тръба 200 години от рождението на Г.С. Раковски 60:00 10.04.2021 / 00:45 Самостоятелни владетели през Второто българско царствo п 60:00 09.04.2021 / 02:05 Самостоятелни владетели през Второто българско царство п 55:00 08.04.2021 / 12:35 Самостоятелни владетели през Второто българско царство 60:00 03.04.2021 / 01:15 Случаят Веда Словена п 55:00 02.04.2021 / 02:05 Случаят Веда Словена п 55:00 27.03.2021 / 01:40 Жени общественички. Женски движения и организации от Освобождението до 1944 г. п 60:00 26.03.2021 / 02:00 Жени общественички. Женски движения и организации от Освобождението до 1944 г. п 55:00 25.03.2021 / 12:35 Жени общественички. Женски движения и организации от Освобождението до 1944 г. 60:00 20.03.2021 / 00:45 Константин Стоилов. Европеецът п 60:00 19.03.2021 / 02:00 Константин Стоилов. Европеецът п 55:00 18.03.2021 / 12:35 Константин Стоилов. Европеецът