Спорт

Световно първенство по плувни спортове. артистично плуване

соло, волна програма пряко предаване от Будапеща