Филми

Древни светове

Първите цивилизации - Тв поредица. Археологът и историк Ричард Майлс изследва корените на едно от най-великите" изобретения" в човешката история - цивилизацията.

предстои 1:10:00 21.10.2021 / 19:00 Желязната епоха. Във втория епизод от поредицата Ричард Майлс разглежда победителите, загубилите и оцелелите след разпада на бронзовата ера - катастрофа. предстои 1:15:00 20.10.2021 / 20:50 Първите цивилизации. Археологът и историк Ричард Майлс изследва корените на едно от най-великите изобретения в човешката история - цивилизацията. 60:00 28.09.2021 / 21:00 Човешкият град и Божият град. Ричард Майлс разглежда възхода и падението на Римската империя, която в апогея си разпределя благата на цивилизацията между 60 милиона поданици и граждани - от Адриановата стена до бреговете на река Ефрат. 1:05:00 27.09.2021 / 18:30 Републиката на добродетелта. Как купчина малки селца в периферията на цивилизования свят се превръщат в най-великата империя в света? В петия епизод Ричард Майлс проследява произхода на Римската империя от митичното 1:20:00 24.09.2021 / 18:40 Завръщането на царя. В епичната история на цивилизацията има редица примери за велики личности, но никой от тях не се доближава по величие до Александър Велики. 1:10:00 22.09.2021 / 21:15 Единни в разделението. Ричард Майлс разглежда силата и парадоксалността на гръцкостта - стремежа към развитие на изкуството, философията и науката, вървящ ръка за ръка с политически конфликти, социални неправди и безкрайни войни. 1:10:00 21.09.2021 / 19:00 Желязната епоха. Във втория епизод от поредицата Ричард Майлс разглежда победителите, загубилите и оцелелите след разпада на бронзовата ера - катастрофа. 1:15:00 20.09.2021 / 20:45 Първите цивилизации. Археологът и историк Ричард Майлс изследва корените на едно от най-великите изобретения в човешката история - цивилизацията.