Филми

Древни светове

Първите цивилизации - Тв поредица. Археологът и историк Ричард Майлс изследва корените на едно от най-великите" изобретения" в човешката история - цивилизацията.

1:15:00

30.08.2023 / 22:15 Човешкият град и Божият град.Ричард Майлс разглежда възхода и падението на Римската империя, която в апогея си разпределя благата на цивилизацията между 60 милиона поданици и граждани - от Адриановата стена до бреговете на река Ефрат. Историкът разказва как разрастването на християнството запълва празнина, която римската политеистична система не успява, и така се стига до първия християнски император - Константин.