Документални

Малки истории

В предаването ще присъстват всички значими социални теми и проблеми, както и въпросите, свързани с държавната политика в тази сфера и работата на гражданския сектор. Значими социални каузи, инициативи, поощряване на подкрепящата и дарителска среда у нас, социално отговорния бизнес.

предстои 10:00

28.09.2023 / 12:35 п

предстои 10:00

27.09.2023 / 12:35

10:00

26.09.2023 / 12:35 п

10:00

25.09.2023 / 12:35

60:00

24.09.2023 / 04:00 п

10:00

21.09.2023 / 12:35 п

10:00

20.09.2023 / 12:35

10:00

19.09.2023 / 12:35 п

10:00

18.09.2023 / 12:35

60:00

15.09.2023 / 14:00

10:00

14.09.2023 / 12:35 п

10:00

13.09.2023 / 12:35

10:00

12.09.2023 / 12:35 п

10:00

11.09.2023 / 12:35

10:00

08.09.2023 / 12:35

60:00

08.09.2023 / 01:55

10:00

07.09.2023 / 12:35

10:00

05.09.2023 / 12:35 п

10:00

04.09.2023 / 12:35 п

60:00

03.09.2023 / 03:15 п

60:00

01.09.2023 / 14:00 п

10:00

01.09.2023 / 12:35 п

60:00

01.09.2023 / 01:55 п

10:00

31.08.2023 / 12:35 п

10:00

30.08.2023 / 12:35 п

10:00

29.08.2023 / 12:35 п

10:00

28.08.2023 / 12:35 п