Документални

Малки истории

В предаването ще присъстват всички значими социални теми и проблеми, както и въпросите, свързани с държавната политика в тази сфера и работата на гражданския сектор. Значими социални каузи, инициативи, поощряване на подкрепящата и дарителска среда у нас, социално отговорния бизнес.

предстои 10:00

08.06.2023 / 12:35 п

предстои 10:00

07.06.2023 / 12:35

10:00

06.06.2023 / 12:35 п

10:00

05.06.2023 / 12:35

60:00

04.06.2023 / 01:10 п

60:00

02.06.2023 / 14:00

10:00

01.06.2023 / 12:35 п

10:00

31.05.2023 / 12:35

10:00

30.05.2023 / 12:35 п

10:00

29.05.2023 / 12:35

60:00

28.05.2023 / 00:45 п

60:00

26.05.2023 / 14:00

10:00

25.05.2023 / 12:35

10:00

23.05.2023 / 12:35 п

10:00

22.05.2023 / 12:35

60:00

21.05.2023 / 00:55 п

60:00

19.05.2023 / 14:00

10:00

18.05.2023 / 12:35 п

10:00

17.05.2023 / 12:35

10:00

16.05.2023 / 12:35 п

10:00

15.05.2023 / 12:35

60:00

14.05.2023 / 01:05

60:00

12.05.2023 / 14:00

10:00

11.05.2023 / 12:35 п

10:00

10.05.2023 / 12:35

10:00

09.05.2023 / 12:35