Предавания

Чудовищата в мен

Червеи изяждат белия ми дроб

предстои 55:00 26.03.2019 / 01:40 Белите ми дробове гният предстои 55:00 25.03.2019 / 22:00 Белите ми дробове гният 50:00 24.03.2019 / 02:35 В урината ми има клонки 55:00 24.03.2019 / 01:40 Белите ми дробове гният 55:00 23.03.2019 / 23:50 Унищожител на органи 55:00 23.03.2019 / 22:55 Постоянно кашлям кръв 55:00 23.03.2019 / 22:00 В очакване на смъртта 55:00 22.03.2019 / 15:35 Унищожител на органи 55:00 22.03.2019 / 01:40 Унищожител на органи 55:00 21.03.2019 / 22:00 Унищожител на органи 55:00 21.03.2019 / 15:35 Постоянно кашлям кръв 55:00 21.03.2019 / 01:40 Постоянно кашлям кръв 55:00 20.03.2019 / 22:00 Постоянно кашлям кръв 55:00 20.03.2019 / 15:35 В очакване на смъртта 55:00 20.03.2019 / 01:40 В очакване на смъртта 55:00 19.03.2019 / 22:00 В очакване на смъртта 55:00 19.03.2019 / 15:35 Чудовището в устата ми 55:00 19.03.2019 / 01:40 Чудовището в устата ми 55:00 18.03.2019 / 22:00 Чудовището в устата ми 55:00 18.03.2019 / 15:35 Мозъкът ми е под нападение 55:00 17.03.2019 / 15:35 Амеба яде мозъка ми 55:00 17.03.2019 / 14:40 Инфектирано око 50:00 17.03.2019 / 02:35 Чудовището в устата ми 55:00 17.03.2019 / 01:40 Мозъкът ми е под нападение 55:00 17.03.2019 / 00:45 Нещо изяжда бебето ми 55:00 16.03.2019 / 23:50 В главата ми има червей 55:00 16.03.2019 / 22:55 Помощ! Изяждат ме жива 55:00 16.03.2019 / 22:00 Вторият ми мозък ме убива 55:00 16.03.2019 / 01:40 Мозъкът ми е под нападение 55:00 15.03.2019 / 22:00 Мозъкът ми е под нападение 55:00 15.03.2019 / 15:35 Нещо изяжда бебето ми 55:00 15.03.2019 / 01:40 Нещо изяжда бебето ми 55:00 14.03.2019 / 22:00 Нещо изяжда бебето ми 55:00 14.03.2019 / 15:35 В главата ми има червей 55:00 14.03.2019 / 01:40 В главата ми има червей 55:00 13.03.2019 / 22:00 В главата ми има червей 55:00 13.03.2019 / 15:35 Помощ! Изяждат ме жива 55:00 13.03.2019 / 01:40 Помощ! Изяждат ме жива 55:00 12.03.2019 / 22:00 Помощ! Изяждат ме жива 55:00 12.03.2019 / 15:35 Вторият ми мозък ме убива 55:00 12.03.2019 / 01:40 Вторият ми мозък ме убива 55:00 11.03.2019 / 22:00 Вторият ми мозък ме убива