Филми

Човека и Народа

Филмът е за Тодор Живков – дали чертите на народа могат да бъдат открити в този човек? И обратно – дали след като толкова дълго време е бил на власт, е оставил своя отпечатък върху народа? Заглавието "Човека и Народа" /думите са използвани като собстветни имена/ подсказва амбицията да се изследват връзките на Живков с народа, който го е родил.