Спорт

Рали Мароко обзор

Рали спортът е вид автомобилен спорт, провеждан на обществени или частни пътища. Използват се специално модифицирани за целта заводски автомобили. Особеното при този автомобилен спорт е, че той не се провежда на затворени трасета. Вместо това участниците се състезават от точка до точка, като стартират през равни интервали от време и тяхното състезателно време се измерва чрез междинни контроли. Победител е този, който измине състезателните отсечки за най-кратко време.

предстои 30:00

13.12.2023 / 05:30

30:00

09.12.2023 / 11:45

30:00

06.12.2023 / 14:25

35:00

05.12.2023 / 20:25

30:00

04.12.2023 / 12:45

30:00

04.12.2023 / 02:30

30:00

02.12.2023 / 13:15

30:00

30.11.2023 / 14:35

30:00

27.11.2023 / 05:05

30:00

22.11.2023 / 05:30

30:00

21.11.2023 / 18:40

30:00

18.11.2023 / 17:55

30:00

14.11.2023 / 16:05