Документални

Средиземно море: По следите на китоподобните

учени, ветеринари, представители на асоциации и рибари, откриваме тези бозайници, както и големите проблеми над присъствието им в тази на земното кълбо. Чрез оцеляването им в Средиземно море, ние имаме естествен барометър за здравното ниво на местната екосистема. Ще проследим различни хора по време на техните мисии. Целта е да погледнем през призмата на тази човешка мозайка, работеща за оцеляването на вида и допринасяйки за устойчиво развитие.

предстои 60:00

28.07.2024 / 17:00 учени, ветеринари, представители на асоциации и рибари, откриваме тези бозайници, както и големите проблеми над присъствието им в тази част на земното кълбо. Чрез оцеляването им в Средиземно море, ние имаме естествен барометър за здравното ниво на местната екосистема. Ще проследим различни хора по време на техните мисии. Целта е да погледнем през призмата на тази човешка мозайка, работеща за оцеляването на вида и допринасяйки за устойчиво развитие.

предстои 60:00

25.07.2024 / 07:00 учени, ветеринари, представители на асоциации и рибари, откриваме тези бозайници, както и големите проблеми над присъствието им в тази част на земното кълбо. Чрез оцеляването им в Средиземно море, ние имаме естествен барометър за здравното ниво на местната екосистема. Ще проследим различни хора по време на техните мисии. Целта е да погледнем през призмата на тази човешка мозайка, работеща за оцеляването на вида и допринасяйки за устойчиво развитие.

60:00

18.07.2024 / 07:00 учени, ветеринари, представители на асоциации и рибари, откриваме тези бозайници, както и големите проблеми над присъствието им в тази част на земното кълбо. Чрез оцеляването им в Средиземно море, ние имаме естествен барометър за здравното ниво на местната екосистема. Ще проследим различни хора по време на техните мисии. Целта е да погледнем през призмата на тази човешка мозайка, работеща за оцеляването на вида и допринасяйки за устойчиво развитие.

60:00

11.07.2024 / 18:00 учени, ветеринари, представители на асоциации и рибари, откриваме тези бозайници, както и големите проблеми над присъствието им в тази част на земното кълбо. Чрез оцеляването им в Средиземно море, ние имаме естествен барометър за здравното ниво на местната екосистема. Ще проследим различни хора по време на техните мисии. Целта е да погледнем през призмата на тази човешка мозайка, работеща за оцеляването на вида и допринасяйки за устойчиво развитие.

60:00

08.07.2024 / 16:00 учени, ветеринари, представители на асоциации и рибари, откриваме тези бозайници, както и големите проблеми над присъствието им в тази част на земното кълбо. Чрез оцеляването им в Средиземно море, ние имаме естествен барометър за здравното ниво на местната екосистема. Ще проследим различни хора по време на техните мисии. Целта е да погледнем през призмата на тази човешка мозайка, работеща за оцеляването на вида и допринасяйки за устойчиво развитие.

60:00

29.06.2024 / 11:00 учени, ветеринари, представители на асоциации и рибари, откриваме тези бозайници, както и големите проблеми над присъствието им в тази част на земното кълбо. Чрез оцеляването им в Средиземно море, ние имаме естествен барометър за здравното ниво на местната екосистема. Ще проследим различни хора по време на техните мисии. Целта е да погледнем през призмата на тази човешка мозайка, работеща за оцеляването на вида и допринасяйки за устойчиво развитие.