Документални

Седемте чудеса на Крайдунавска Добруджа

Документален филм на БНТ Русе.

35:00

02.07.2024 / 17:15 документален филм - БНТ Русе, 2009 г.