Документални

От Рио де Жанейро до Рамазеумът

Туризъм. Списъкът на Световното културно наследство обхваща произведения на природата и човека, които заслужават внимание. Богати на история, изкуство, вярвания, религии и обичаи, те радват стотици посетители и до днес. Поемете на едно вълнуващо приключение с нас, за да се докоснете до изяществото им

60:00

04.07.2024 / 08:00 Туризъм. Списъкът на Световното културно наследство обхваща произведения на природата и човека, които заслужават внимание. Богати на история, изкуство, вярвания, религии и обичаи, те радват стотици посетители и до днес. Поемете на едно вълнуващо приключение с нас, за да се докоснете до изяществото им

1:05:00

29.06.2024 / 16:30 Туризъм. Списъкът на Световното културно наследство обхваща произведения на природата и човека, които заслужават внимание. Богати на история, изкуство, вярвания, религии и обичаи, те радват стотици посетители и до днес. Поемете на едно вълнуващо приключение с нас, за да се докоснете до изяществото им