Филми

Хитър Петър

Петър е беден младеж, но с весело сърце и остър ум. За да изкарва прехраната си, той работи като ратай у селския поп Ставрос. На Гергьовден, Петър на два пъти прави за смях чорбаджията Стамо . Попът и чорбаджията решават да си отмъстят като измислят някакви борчове от времето на дядото на момъка, станали непосилни за плащане с натрупаните лихви. Петър решава да напусне селото и да търси правдата по широкия свят. В малък хан той среща остроумния и мъдър старец Настрадин Ходжа. В поредица от забавни ситуации двамата надхитряват алчността и несправедливостта на богатите.